Niko - factory of the future

Door aanzienlijke automatisering, robotisering en digitalisering is de complexiteit van het productieproces de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij de implementatie van het nieuwe MES-systeem legde Niko de nadruk op zelfredzaamheid, eenvoud en volledige integratie van alle processen in één systeem. 

In het huidige systeem van Niko worden ongeveer tien kritieke systemen gebruikt, zoals SAP, API-Pro, documentbeheersystemen, LabVIEW en verschillende databases, elk met hun eigen interfaces. De communicatie tussen deze systemen was vaak een taak van de operator, die steeds meer werd belast met complexiteit. 

Met de introductie van de Digitale Productie-assistent vereenvoudigt Niko ook de taken van zijn medewerkers, doordat de assistent zelf alle systemen volgt, suggesties doet en met een eenvoudige invoer meerdere systemen synchroniseert. De Digitale Productie-assistent is een geïntegreerd softwaresysteem met een uniforme interface dat wordt gebruikt op alle machines en voor alle processen in de fabriek. Dit stelt operators in staat om autonomer te werken en het productieproces in alle stadia zelf te volgen.

Uniform operator scherm voor alle machines

Het nieuwe systeem bij Niko biedt operatoren een uniform scherm dat toegang geeft tot alle benodigde functionaliteiten voor elke machine in de fabriek. Dit omvat een overzicht van lopende orders, taken voor komende orders, materiaaluitgifte, regelkringen en meer. Bovendien worden actuele orderstatussen weergegeven, samen met suggesties voor het oplossen van eventuele onderbrekingen, gebaseerd op getrainde modellen. Door realtime planning van volgende orders op basis van recente magazijnontvangst, prioriteiten en omsteltijd worden efficiëntie en productiviteit gemaximaliseerd. Belangrijk is dat de standaardisatie van interfaces via opcua voor alle stations het instellen van nieuwe machines vereenvoudigt, op basis van templates worden nieuwe machines toegevoegd. Gevolg is dat het trainen van een operator voor één machine ineens een training is voor alle machines. 

Eerste Hulp Bij Stilstand (EHBS)

Het EHBS-systeem stelt operatoren in staat om feedback te geven na technische storingen, waardoor andere operatoren snel en zelfstandig kunnen handelen bij soortgelijke problemen. Voor elke machine wordt een model getraind, zodat EHBS (Eerste Hulp Bij Stilstand) gebaseerd is op eerdere ervaringen. Dit betekent dat het systeem op basis van succes uit het verleden de meest plausibele oplossingen voorstelt bij problemen. De operator kan ook zijn eigen oplossingen valideren, terwijl het systeem zich blijft ontwikkelen door continu feedback te verzamelen en te verwerken.

Realtime planning van orders / taken per machine

Het plannen van orders op machineniveau gebeurt in realtime met een pullsysteem. Wanneer een machine detecteert dat het huidige order bijna voltooid is, houdt het systeem rekening met recente ontvangsten in het magazijn, prioriteiten, sales order informatie en de kost van omsteltijden om de meest efficiënte productieopdracht te berekenen. Dit is vergelijkbaar met een gps-systeem dat de kortste route berekent. De assistent doet voorstellen voor de planning, maar de operator behoudt de controle en kan de keuzes bevestigen op basis van de realtime suggesties. Hierdoor wordt de productie geoptimaliseerd en kunnen snel aanpassingen worden gemaakt op de productievloer. 

Realtime quality control

Het systeem maakt gebruik van een OPC UA-interface om realtime te communiceren met elke machine op de vloer. Dit stelt het systeem in staat om continu proces-, productie en productparameters te monitoren en afwijkingen te detecteren. Kwaliteitscontroles worden geactiveerd op basis van verschillende triggers, zoals de start van een nieuw productiebatch, een specifiek aantal geproduceerde eenheden of anomalieën in procesparameters. Operatoren ontvangen een gestandaardiseerde vragenlijst van de digitale assistent, die in realtime wordt samengesteld op basis van de gedefinieerde controlecriteria. Door deze gestroomlijnde aanpak wordt de kwaliteit van het productieproces in realtime bewaakt en behouden.

DOM (daily operation meetings) op realtime data

Voor de dagelijkse operationele vergaderingen en ploegwissels is het niet langer nodig om te zoeken naar gegevens. Bij elke vergadering verschijnen automatisch gegevens zoals Overall Equipment Effectiveness (OEE), stilstandtijden met oorzaken, productiestatus en eventuele achterstanden op het scherm. Hierdoor is last-minute rapportage overbodig. De verzamelde gegevens kunnen direct worden besproken met het team, wat resulteert in een gestroomlijnde en efficiënte overgang tussen ploegen. Deze gegevens dienen als input voor verdere analyse en actieplanning, waardoor continu verbeteringen worden bevorderd en acties worden uitgezet voor optimalisatie van het productieproces. 

Plant Management

De Plant Management biedt een overzicht van de fabrieksgegevens op verschillende niveaus, waardoor prioriteiten kunnen worden gesteld en beslissingen kunnen worden genomen op basis van realtime informatie. Deze tool stelt operators, teamleiders, ploegleiders en plantmanagers in staat om in te zoomen op specifieke details en uit te zoomen voor een bredere context. Door de realtime aggregatie van gegevens is het niet langer nodig om handmatig gegevens te manipuleren om een accuraat beeld te krijgen van de fabrieksactiviteiten. Met de Plant Management Control Tower kunnen achterstanden ten opzichte van de planning in SAP real time worden gevolgd, en kunnen verantwoordelijke operaties en machines duidelijk worden geïdentificeerd. Dit stelt het management in staat om prioriteiten bij te stellen en acties uit te zetten via het PDCAmodel (Plan-Do-Check-Act), waardoor een effectieve en geïnformeerde sturing van de fabriek mogelijk is.  De PDCA-module staat klaar voor uitrol in de volgende fase.

Alert Management

Het alert management systeem bewaakt continu alle stilstanden en informeert de juiste personen op basis van de duur van de stilstand. Via een escalatieboom worden relevante teamleden op de hoogte gebracht via verschillende kanalen, zoals sms, e-mail, teamsberichten of meldingen op smartwatches. Dit zorgt ervoor dat de juiste mensen snel op de hoogte zijn van potentiële problemen en direct actie kunnen ondernemen om de productiviteit te waarborgen. Het systeem biedt flexibiliteit doordat gebruikers kunnen kiezen welke kanalen en meldingen ze willen ontvangen, waardoor efficiënte communicatie wordt gegarandeerd.

Toekomstvisie: The Digital Shadow

Naast vereenvoudiging legt het systeem ook alle verzamelde data vast, bekend als de “Digital Shadow“. Deze gegevens worden vastgelegd op basis van productieorders of serienummers en omvatten informatie zoals gebruikte stations, operatornamen, machineparameters en instellingen. Deze gegevens worden verzameld om correlaties te vinden tussen kwaliteit, doorlooptijd en kosten. De Digital Shadow kan worden gebruikt voor supervised training modellen om inzicht te krijgen in de prestaties van het productieproces en om trends te identificeren die kunnen worden gebruikt voor verbeteringen en optimalisatie van de productie. Het systeem is dus nu opgezet met een duidelijke toekomstvisie. Zo wordt de Digital Assistent enkel slimmer met de jaren.

Een totaal geïntegreerd systeem

Het systeem bij Niko biedt een totaal geïntegreerde oplossing voor alle aspecten van het productieproces. Van planning en machinebewaking tot kwaliteitscontrole, ploegoverdrachten en plant management control, alles is samengebracht in één naadloos geïntegreerd systeem. Dit vereenvoudigt niet alleen de operationele processen, maar zorgt er ook voor dat alle systemen harmonieus samenwerken. Door gebruik te maken van Office 365-integratie wordt teams naadloos geïntegreerd, waardoor een gestroomlijnde workflow ontstaat en medewerkers efficiënter kunnen werken. Dit alles draagt bij aan verbeteringen in productiviteit, kwaliteit en algehele operationele efficiëntie.

Niko - factory of the future

Kennissessie

Met trots nodigen we U uit voor een exclusief event waarbij we een diepe duik nemen in het bekroonde digitale transformatieproject van Niko, met speciale aandacht voor het gekozen framework van Ometa. Niko heeft voor zijn digitale transformatie het Ometa-product gekozen, wat heeft geleid tot opmerkelijke verbeteringen in hun productieproces en de bekroning met de prestigieuze Factory of the Future Award. Tijdens dit event zullen we de implementatie van het Ometa-framework bij Niko bespreken, evenals de impact ervan op hun operationele efficiëntie. Met onze digitale assistent, die de operator ondersteunt door kennis van machines te capteren, stellen we de mens centraal en verminderen we de afhankelijkheid van specifieke vaardigheden. We bieden een unieke gelegenheid om inzichten te verwerven, ervaringen te delen en te netwerken met industrie-experts en gelijkgestemde professionals.

Programma

12:00 – 13:00Welkom met lunch
Lunchbuffet met koffie en broodjes
13:30 – 13:15Welkomstwoord
Digitale transformatie van het productieproces bij Niko en de winst van de Factory of the Future Award
13:15 – 13:45Sessie 1: Implementatie van Ometa-oplossingen bij Niko
· Uitleg over de geïmplementeerde Ometa-oplossingen bij Niko, inclusief integratie, functionaliteiten en voordelen.
· Praktische voorbeelden en case studies van succesvolle implementaties 
13:45 – 14:15Sessie 2: Demonstratie van het Niko-productieproces
· Live demonstratie van het geïntegreerde productieproces bij Niko,
inclusief uniform operatorscherm, real-time scheduling, kwaliteitscontrole en OEE
· Bespreking van de voordelen en efficiëntieverbeteringen door deze innovatieve aanpak 
14:15 – 14:30Pauze
  14:30 – 15:15Sessie 3: Digitalisatie en Innovatie bij Niko
· Presentatie over verdere digitalisatie-inspanningen en innovatieve projecten bij Niko
inclusief DOM (Daily Operation Meetings), real-time monitoring en Plant Management Control Tower 
· Bespreking van toekomstige plannen en mogelijkheden 
15:15 – 16:30Netwerkmogelijkheid, Vragenstellen aan Experten, Persoonlijke Demo’s en Afsluitende Borrel 
· Informeel netwerken 
· Gelegenheid om vragen te stellen aan experts 
· Persoonlijke demo’s rond aangehaalde topics 
· Napraten onder het genot van een drankje 
*Het programma kan overhevig zijn aan wijzigingen.

Locatie

Ometa HQ, Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Inschrijving

Niko - factory of the future

Kennissessie

Met trots nodigen we U uit voor een exclusief event waarbij we een diepe duik nemen in het bekroonde digitale transformatieproject van Niko, met speciale aandacht voor het gekozen framework van Ometa. Niko heeft voor zijn digitale transformatie het Ometa-product gekozen, wat heeft geleid tot opmerkelijke verbeteringen in hun productieproces en de bekroning met de prestigieuze Factory of the Future Award. Tijdens dit event zullen we de implementatie van het Ometa-framework bij Niko bespreken, evenals de impact ervan op hun operationele efficiëntie. Met onze digitale assistent, die de operator ondersteunt door kennis van machines te capteren, stellen we de mens centraal en verminderen we de afhankelijkheid van specifieke vaardigheden. We bieden een unieke gelegenheid om inzichten te verwerven, ervaringen te delen en te netwerken met industrie-experts en gelijkgestemde professionals.

Programma

12:00 – 13:00Welkom met lunch
Lunchbuffet met koffie en broodjes
13:30 – 13:15Welkomstwoord
Digitale transformatie van het productieproces bij Niko en de winst van de Factory of the Future Award
13:15 – 13:45Sessie 1: Implementatie van Ometa-oplossingen bij Niko
· Uitleg over de geïmplementeerde Ometa-oplossingen bij Niko, inclusief integratie, functionaliteiten en voordelen.
· Praktische voorbeelden en case studies van succesvolle implementaties 
13:45 – 14:15Sessie 2: Demonstratie van het Niko-productieproces
· Live demonstratie van het geïntegreerde productieproces bij Niko,
inclusief uniform operatorscherm, real-time scheduling, kwaliteitscontrole en OEE
· Bespreking van de voordelen en efficiëntieverbeteringen door deze innovatieve aanpak 
14:15 – 14:30Pauze
  14:30 – 15:15Sessie 3: Digitalisatie en Innovatie bij Niko
· Presentatie over verdere digitalisatie-inspanningen en innovatieve projecten bij Niko
inclusief DOM (Daily Operation Meetings), real-time monitoring en Plant Management Control Tower 
· Bespreking van toekomstige plannen en mogelijkheden 
15:15 – 16:30Netwerkmogelijkheid, Vragenstellen aan Experten, Persoonlijke Demo’s en Afsluitende Borrel 
· Informeel netwerken 
· Gelegenheid om vragen te stellen aan experts 
· Persoonlijke demo’s rond aangehaalde topics 
· Napraten onder het genot van een drankje 
*Het programma kan overhevig zijn aan wijzigingen.

Locatie

Ometa HQ, Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Inschrijving

General

 • Duration: The technical training spans 3 days and covers the key features of the Ometa Framework.
 • Participant Limit: Limited number of participants to ensure a personalized learning experience.
 • Language: Conducted in English unless all participants are fluent in Dutch.
 • Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem.
 • Cost: Participation is free of charge.
 • Dates: Program scheduled for June 4th to 6th, 2024.

Training Objectives

 • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
 • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
 • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
 • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
 • Understand advanced context management techniques.
 • Explore Ometa Case Management functionalities.
 • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
 • Optimize platform performance for efficiency.

Target Audience

 • Individuals with a technical background.
 • Users seeking advanced knowledge and proficiency in Ometa features.
 • Developers, administrators, and consultants involved in Ometa solutions implementation and customization.
 • IT professionals responsible for integrating and optimizing the Ometa Platform within their organizations.

What’s to learn?

Day One

First, we look at the basics within the Ometa framework to get you familiar with working in our Ometa Business Connector and getting used to all different terminology.

The focus lies on:

   • Introduction to Ometa framework basics and terminology.
   • Setting up connections to external systems.
   • Displaying real-time information from SQL and SAP in SharePoint.
   • Creating real-time charts on ERP data.
   • Setting up filtering options.
   • Accessing data with open communication protocols (OData).
   • Creating forms.
   • Building a basic virtual workspace with Dynamic Case Management.

Day Two

The second day is focused on a deep dive into our Application Data Manager (ADM).

During this day you will learn more about:

   • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
   • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
   • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
   • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
   • Understand advanced context management techniques.
   • Explore Ometa Case Management functionalities.
   • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
   • Optimize platform performance for efficiency.

Day Three

During the last day we go deeper into the more advanced options within the framework and end with an exercise which combines Ometa Dynamic Case Management and the other subjects learned in the past days.

During this day you will learn more about:

   • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
   • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
   • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
   • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
   • Understand advanced context management techniques.
   • Explore Ometa Case Management functionalities.
   • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
   • Optimize platform performance for efficiency.

Program

08h30 Reception
  Coffee, tea and Belgian coffee biscuits
09h00  Part 1 
  Interactive training
12h00 Lunchbreak
  Drinks and sandwiches.
13h00 Part 2 
  Interactive training
17h00 Finish
Summarize and conclude

Subscribe

General

 • Duration: The technical training spans 3 days and covers the key features of the Ometa Framework.
 • Participant Limit: Limited number of participants to ensure a personalized learning experience.
 • Language: Conducted in English unless all participants are fluent in Dutch.
 • Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem.
 • Cost: Participation is free of charge.
 • Dates: Program scheduled for March 12th to 14th, 2024.

Training Objectives

 • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
 • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
 • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
 • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
 • Understand advanced context management techniques.
 • Explore Ometa Case Management functionalities.
 • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
 • Optimize platform performance for efficiency.

Target Audience

 • Individuals with a technical background.
 • Users seeking advanced knowledge and proficiency in Ometa features.
 • Developers, administrators, and consultants involved in Ometa solutions implementation and customization.
 • IT professionals responsible for integrating and optimizing the Ometa Platform within their organizations.

What’s to learn?

Day One

First, we look at the basics within the Ometa framework to get you familiar with working in our Ometa Business Connector and getting used to all different terminology.

The focus lies on:

   • Introduction to Ometa framework basics and terminology.
   • Setting up connections to external systems.
   • Displaying real-time information from SQL and SAP in SharePoint.
   • Creating real-time charts on ERP data.
   • Setting up filtering options.
   • Accessing data with open communication protocols (OData).
   • Creating forms.
   • Building a basic virtual workspace with Dynamic Case Management.

Day Two

The second day is focused on a deep dive into our Application Data Manager (ADM).

During this day you will learn more about:

   • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
   • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
   • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
   • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
   • Understand advanced context management techniques.
   • Explore Ometa Case Management functionalities.
   • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
   • Optimize platform performance for efficiency.

Day Three

During the last day we go deeper into the more advanced options within the framework and end with an exercise which combines Ometa Dynamic Case Management and the other subjects learned in the past days.

During this day you will learn more about:

   • Acquire proficiency in using the Ometa Business Connector software.
   • Establish connections with external systems such as SAP, SQL, etc.
   • Gain comprehensive understanding of Application Data Manager (ADM) features.
   • Master the creation of dynamic forms and views tailored to specific needs.
   • Understand advanced context management techniques.
   • Explore Ometa Case Management functionalities.
   • Develop custom scripts using C# and JavaScript.
   • Optimize platform performance for efficiency.

Program

08h30 Reception
  Coffee, tea and Belgian coffee biscuits
09h00  Part 1 
  Interactive training
12h00 Lunchbreak
  Drinks and sandwiches.
13h00 Part 2 
  Interactive training
17h00 Finish
Summarize and conclude

Subscribe

Indumation 2024

Ometa is again participating at Indumation 2024. This year we bring with us an interesting Industry 4.0 case.

Rob Naaikens, Sr. Director Global IT at Inalfa Roof Systems Group is presenting an interesting case on combining different data sources and producing insightful data for the line and plant managers with the Ometa Framework.

Indumation takes place from 31st of January until 2nd of February 2024 at Kortijk Expo.

Visits are free when registered with this link.

The advanced training is a 2-day training which covers the most important features of the Ometa Platform. It is important that you already have experienced the Ometa Platform and have a basic understanding of objects, methods, views and context managers.

The first day is focused on ADM. During this day you will learn more about:

– setting up connections to various external systems;
– setting up filtering possibilities;
– create attractive forms in SharePoint;
– conversion & validation scripts with C#
– custom scripting with JavaScript
– embedding Google Maps in the ADM
– configuring linked views in the context manager to refresh certain ADM’s
– context manager functions for fetching context from external systems;
– list view functions, item view functions and item method functions
– input extensions for retrieving info from system A and send it to system B
– profile virtualisation where the context determines the correct external system;
– audit trailing for tracking all changes made on a record;
– using SharePoint context to include the current logged in user
– working with internationalisation
– performance.

During the second day we go deeper into Dynamic Case Management. During this day you will learn more about:

– setting up the DCS system from scratch;
– configure all states for the product life cycle;
– building a dynamic template for a product site;
– process state transitions;
– working with the Case Management Dashboard;
– working with permissions;
– using tasks.

This training session is held in English, unless everyone speaks Dutch.

Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Participation is free!

Program 11 and 12 October 2023

08h30 Reception
  Coffee, tea and Belgian coffee biscuits
09h00  Part 1 
  Interactive training
12h00 Lunchbreak
  Drinks and sandwiches.
13h00 Part 2 
  Interactive training
17h00 Finish
Summarize and conclude

Subscribe

During a full day program, you will experience the many advantages of the Ometa framework.

You will learn to set up a connection between an ERP-system (e.g. SAP, Infor) and some side applications. Next, you will learn how you can integrate these systems without any form of coding! You will also be able to build a portal on top of this data and to write data from the portal back to the underlying data sources. Moreover, you will do an exercise on dynamic case management in which you will set up an automatic creation of sites based on metadata.

The training is aimed at technical profiles or business profiles with a minimal technical background. The number of participants is limited due to the personal approach during this session.

This training session is held in English, unless everyone speaks Dutch.

Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Participation is completely free!

Program

08h30 Reception
With coffee and pastries
09h00 Concepts and new functionalities in the Ometa Framework
We explore the evolutions that the Ometa framework has gone through since its newest release. We make exercises in the Ometa framework in which we create profiles, objects and methods.
10h45 Pause
With coffee, tea and snacks.
11h00 Interactive exercises: Showing ERP results in SharePoint and working with real-time ERP data in Excel
We go through exercises with views and build a portal in SharePoint in which Ometa components are used. We also fetch real-time data from an ERP system and display the information in Microsoft Excel.
12h00
Pause
With drinks and sandwiches.
12h45 Interactive exercises: Filtering and Synchronization
You will learn how to create filters and create synchronizations between two different ERP systems, using the Ometa Framework.
14h30 Pause
With coffee, tea and snacks.
14h45 Demonstration Case Management
Next step in the collaboration process is a file in case management. Thereby steady steps in the processes are being defined. This makes it possible to differ user rights, show documents and data depending on the phase of the process. More will become clear during this part of the training.
16h45 Networking with drinks and snacks.

Subscribe

The advanced training is a 2-day training which covers the most important features of the Ometa Platform. It is important that you already have experienced the Ometa Platform and have a basic understanding of objects, methods, views and context managers.

The first day is focused on ADM. During this day you will learn more about:

– setting up connections to various external systems;
– setting up filtering possibilities;
– create attractive forms in SharePoint;
– conversion & validation scripts with C#
– custom scripting with JavaScript
– embedding Google Maps in the ADM
– configuring linked views in the context manager to refresh certain ADM’s
– context manager functions for fetching context from external systems;
– list view functions, item view functions and item method functions
– input extensions for retrieving info from system A and send it to system B
– profile virtualisation where the context determines the correct external system;
– audit trailing for tracking all changes made on a record;
– using SharePoint context to include the current logged in user
– working with internationalisation
– performance.

During the second day we go deeper into Dynamic Case Management. During this day you will learn more about:

– setting up the DCS system from scratch;
– configure all states for the product life cycle;
– building a dynamic template for a product site;
– process state transitions;
– working with the Case Management Dashboard;
– working with permissions;
– using tasks.

This training session is held in English, unless everyone speaks Dutch.

Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Participation is free!

Program 2nd and 3rd August 2023

08h30 Reception
  Coffee, tea and Belgian coffee biscuits
09h00  Part 1 
  Interactive training
12h00 Lunchbreak
  Drinks and sandwiches.
13h00 Part 2 
  Interactive training
17h00 Finish
Summarize and conclude

Fully Booked!

During a full day program, you will experience the many advantages of the Ometa framework.

You will learn to set up a connection between an ERP-system (e.g. SAP, Infor) and some side applications. Next, you will learn how you can integrate these systems without any form of coding! You will also be able to build a portal on top of this data and to write data from the portal back to the underlying data sources. Moreover, you will do an exercise on dynamic case management in which you will set up an automatic creation of sites based on metadata.

The training is aimed at technical profiles or business profiles with a minimal technical background. The number of participants is limited due to the personal approach during this session.

This training session is held in English, unless everyone speaks Dutch.

Location: Uilenbaan 59, 2160 Wommelgem

Participation is completely free!

Program

08h30 Reception
With coffee and pastries
09h00 Concepts and new functionalities in the Ometa Framework
We explore the evolutions that the Ometa framework has gone through since its newest release. We make exercises in the Ometa framework in which we create profiles, objects and methods.
10h45 Pause
With coffee, tea and snacks.
11h00 Interactive exercises: Showing ERP results in SharePoint and working with real-time ERP data in Excel
We go through exercises with views and build a portal in SharePoint in which Ometa components are used. We also fetch real-time data from an ERP system and display the information in Microsoft Excel.
12h00
Pause
With drinks and sandwiches.
12h45 Interactive exercises: Filtering and Synchronization
You will learn how to create filters and create synchronizations between two different ERP systems, using the Ometa Framework.
14h30 Pause
With coffee, tea and snacks.
14h45 Demonstration Case Management
Next step in the collaboration process is a file in case management. Thereby steady steps in the processes are being defined. This makes it possible to differ user rights, show documents and data depending on the phase of the process. More will become clear during this part of the training.
16h45 Networking with drinks and snacks.

Fully Booked!

Fully Booked